Participación de Elena Conterno en Foro de Americas Society / Council of the Americas